Školení a instalace

funkce daného software, systém archivace dat ze záznamových zařízení a paměťových karet řidičů a jeho vyhodnocení

instalace software TAGRA.eu a jeho správné nastavení přímo u zákazníka

základní funkce digitálního záznamového zařízení a jeho správná obsluha

práva a povinnosti plynoucí z právních přepisů vydaných v České republice a Evropské unii

 

Neváhejte a obraťte se na naše odborníky:
Tel.: 739 544 322