Minimální hardwarové požadavky pro program TAGRA.eu:

Minimal hardware requirements:

 

Jiné: